ALL-TRANSPORT -
CONTAINER UTLEIE

TELEFON:  905 63 096
E-POST : egilmarthinsen@hotmail.no
ORGNR : 970 263 233
HVASSER
TJØME
NØTTERØY
MILJØVENNLIG -
RESIRKULERING -
PERSONLIG SERVICE
HAGEAVFALL / TRÆR / GREINER  -
10 KUBIKKS CONTAINER
MUR /  / STEINMASSER / JORD MM -
5 KUBIKKS CONTAINER ( FORSTERKET )
BLANDET AVFALL. ( NOE SORTERING )  -
10 KUBIKKS CONTAINER
METALLER / JERN KAN LEVERES - GRATIS -
(ALT, SELV MED GUMMI/VAIERE)
HVITEVARER SKAL LEVERES SEPARAT,
MEN VI TAR DET MED - ETTER AVTALE.

ALL-TRANSPORT - CONTAINER UTLEIE

HVASSER

HVASSER

TJØME

NØTTERØY

ALL-TRANSPORT - CONTAINER UTLEIE

HVASSER

TELEFON:  905 63 096

TELEFON:  905 63 096

MILJØVENNLIG - RESIRKULERING - PERSONLIG SERVICE


MILJØVENNLIG - RESIRKULERING - PERSONLIG SERVICE

HAGEAVFALL / TRÆR / GREINER  - 10 KUBIKKS CONTAINER


HAGEAVFALL / TRÆR / GREINER  - 10 KUBIKKS CONTAINER

MUR /  / STEINMASSER / JORD MM - 5 KUBIKKS CONTAINER ( FORSTERKET )

MUR /  / STEINMASSER / JORD MM - 5 KUBIKKS CONTAINER
( FORSTERKET )

BLANDET AVFALL. ( NOE SORTERING )  - 10 KUBIKKS CONTAINER

BLANDET AVFALL. ( NOE SORTERING )  - 10 KUBIKKS CONTAINER

METALLER / JERN KAN LEVERES -

GRATIS

- (ALT, SELV MED GUMMI/VAIERE)

METALLER / JERN KAN LEVERES -
GRATIS
- (ALT, SELV MED GUMMI/VAIERE)

HVITEVARER SKAL LEVERES SEPARAT, MEN VI TAR DET MED - ETTER AVTALE.


HVITEVARER SKAL LEVERES SEPARAT, MEN VI TAR DET MED
- ETTER AVTALE.
E-POST : egilmarthinsen@hotmail.no
ORGNR : 970 263 233